MKP Toruńczyk Toruń jest organizacją pozarządową – stowarzyszeniem kultury fizycznej – Organizacją Pożytku Publicznego.

Jesteśmy zarejestrowani w Krajowym Rejestrze Sądowym nr KRS 0000229876.

Nie prowadzimy działalności gospodarczej. Utrzymujemy się z dotacji Urzędu Miasta Torunia, Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego, składek członków Klubu i darowizn sponsorów.

Dodaj komentarz