Walne Zebranie Sprawozdawcze Członków Stowarzyszenia

  • Post author:
  • Post category:informacja

Zarząd Międzyszkolnego Klubu Pływackiego Toruńczyk serdecznie zaprasza na Walne Zebranie Sprawozdawcze Członków Stowarzyszenia, które odbędzie się w dniu 29 czerwca 2021 roku (wtorek) o godz. 17:30 na sali konferencyjnej UCS UMK w Toruniu.

Porządek obrad walnego zebrania członków Międzyszkolnego Klubu Pływackiego „Toruńczyk”:
1. Otwarcie zebrania;
2. Wybór przewodniczącego i sekretarza;
3. Przedstawienie porządku obrad;
4. Zatwierdzenie porządku obrad;
5. Sprawozdanie merytoryczne oraz sprawozdanie finansowe za rok 2020;
6. Podjęcie uchwały o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego za rok 2020;
7. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia zysku za 2020 rok;
8. Wolne głosy i wnioski;
9. Zamknięcie obrad.

Zapraszamy
Zarząd MKP Toruńczyk