MKP Toruńczyk Toruń jest organizacją pozarządową – stowarzyszeniem kultury fizycznej – Organizacją Pożytku Publicznego.

Jesteśmy zarejestrowani w Krajowym Rejestrze Sądowym nr KRS 0000229876.

Nie prowadzimy działalności gospodarczej. Utrzymujemy się z dotacji Urzędu Miasta Torunia, Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego, składek członków Klubu i darowizn sponsorów.

Dlaczego warto u nas pływać?

– wyspecjalizowana kadra
– ciekawe sposoby nauki
– dobre godziny nauki
– nie ma dla nas rzeczy niemożliwych

Witamy i zapraszamy...

Chcemy zwrócić uwagę, że Państwa wsparcie niezależnie od uzyskanych na zawodach rezultatów sportowych przyczyni się do zapewnienia młodym osobom bezpieczeństwa na akwenach wodnych. Nauka i doskonalenie umiejętności pływania przez dzieci, a w późniejszym etapie uprawianie sportu zapewnia czynny wypoczynek, zagospodarowuje wolny czas.